Kontakt

Studenckie Koło Naukowe Dziedzictwa Kulturowego Polski Południowo-wschodniej
Instytut Architektury Wnętrz
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
ul. Tymona Terleckiego 6, 37-70 Przemyśl
tel. 16 735 52 30, 16 735 52 32
e-mail: aw@pwsw.pl, www.pwsw.plCopyright © Wszelkie prawa zastrzeżone | PWSW | Web Design i Realizacja: Juliusz Bachta